Архистик сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на Икономиката

Архистик сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на Икономиката

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА
ИКОНОМИКАТА

На 04.09.2020 г. “АРХИСТИК” ООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-12758-C01 за проект Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 9 993,03 лв., от които 8 494,08 лв. европейско и 1 498,95 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.

Основните цели на проекта са осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.