Archistik

Архитектурно ателие

Archistik

Историята на фирмата започва през 2010г. под името „Олеков-Архитекти“, с ръководител арх. Петър Олеков. Основната дейност е проектиране на жилищни сгради и градоустройствени проекти.

От 2014г. начело на бюрото застават арх. Севастин Олеков и арх. Георги Ангелов и фирмата продължава своята дейност под името „Архистик“. Поемайки управлението на фирмата тяхната мисия е да доразвият и обогатят дейността на ателието , както и да реализират новите идеи, които ги вдъхновяват.

Дейност

Основната дейност е проектирането на жилищни, обществени и офис сгради, хотели и градоустройствени проекти. Архистик има голям опит в изработването и реализирането на интериорни проекти на магазини, хотели, частни апартаменти и др. Нашите проекти винаги са изработени с голям професионализъм, отговорност  и качество.

Нашата философия

Нашата философия

Ние знаем, че най – важното в процеса на проектиране е връзката Архитект – Клиент. Основната задача пред архитекта е да изработи проект, който удовлетворява напълно клиента. Тук е закодирано и най – голямото предизвикателство – да разбереш какво си представя инвеститора и за какво мечтае. Нашите клиенти са и наши приятели. Това е нещото, което ни отличава от другите и ни води винаги в правилна посока.