THE BUSINESS HOUSE

Проект - 2015 г.
гр. София
РЗП - 600 м²
Реализация - 2016 г.

При започване на проектирането, пред нас беше поставена задачата да направим проект за фасадно оформление на сграда , която след реконструкцията трябва да предложи висок клас офис площи в центъра на столицата. Построена през далечната 1977г. и устояла на всички преработки по време на прехода , сградата се нуждаеше от изцяло нов облик , за да отговори на изискванията на пазара . Използвахме типични за офис сградите материали в подходящи цветове , устойчиви на времето и градската среда .