Площад Чавдар

Проект - 2013 г.
с. Чавдар
РЗП - 20 000 м²
Реализация - 2014 г.
Целта на проекта е обновяване на площадното пространство с парка в централната част на с.Чавдар . Премахва се изцяло съществуващата настилка на площада и алейната мрежа в парка . На мястото на съществуващата водна площ се изгражда нова така под формата на речно корито , която завършва в голям фонтан .