МАГАЗИН MAXSPORT

Проект - 2015 г.
гр. Банско
РЗП - 150 м²
Реализация - 2015 г.

Започвайки работа по дизайна на магазина ние приехме предизвикателството да се справим с няколко проблема , които бяха налице във функционално и естетическо отношение. Първият и най – голям проблем беше плановата организация на магазина и разположението на съществуващите мебели. Вторият проблем с който трябваше да се справим беше цялостната визия на интериора.
Целта която си поставихме като архитекти беше, така да променим интериора на магазина, така че той да стане максимално функционален и в същото време лесно различим и открояващ се от другите. Магазинът трябваше да получи собствен облик.
Основната цел към която се стремяхме беше да свържем изградената външна фасада от дървени трупи с вътрешното пространство. От тук дойде идеята това да бъде тавана на магазина. Останалата част от дизайна стана като естествено продължение и развитие на основната идея. Трябваше само да се придържаме към нея.
В планово отношение преорганизирахме цялото вътрешно пространство. Разделихме го условно на три зони – централна част с каса и пробни, зона за ски и ски – обувки и зона за дрехи и аксесоари. Използвахме характерни за всяка от зоните елементи, които превърнахме в акценти на вътрешното пространство. Каменните облицовки и съчетанието им с дърво избрахме, търсейки използването на естествени материали характерни за зимните курорти.