Сграда Пирин

Проект - 2010 г.
гр. София
РЗП - 2000 м²
Реализация - 2010 г.
Сградата е 5 етажна с две подпокривни нива . Всички етажи с изключение на първите два са заети от жилища . На първия етаж има 4 магазина , а на втория е разположен ресторант с тераса за 50 души .