Услуги

В това сме най-добри

Архитектурно Ателие „Архистик” има голям опит в изработването на различни по вид проекти . Предлагаме проектантски услуги за различни видове сгради  :
 • Административни сгради
 • Хотелски комплекси
 • Ваканционни селища за отдих и рекреация
 • Жилищни сгради
 • Промишлени сгради
 • Спортни съоръжения
 • Интериорни проекти
Основните дейности на Архитектурно Ателие „Архистик” са :
 • Изработване на идейни , технически и работни проекти
 • Предварителни / прединвестиционни / проучвания
 • Проектиране на заведения за бързо хранене , ресторанти , снек – барове , механи
 • Смяна на предназначението на търговски обекти , магазини за хранителни и нехранителни стоки
 • Узаконяване и проектиране на рекламни съоръжения и фирмени надписи
 • Узаконяване на незаконни постройки
 • Изработване на проекти за обновяване на паркове и площади
 • Проектиране на открити и закрити басейни , Спа центрове , водни атракции
 • Устройствено планиране
 • Изготвяне на проекти за остъкляване на балкони и тераси
 • Заснемане на съществуващо положение
 • Конструктивни експертизи и становища
 • Консултации в нашия офис или на място указано от клиента
 • Съдействие при одобряване на проектите в съответните институции
 • Извършване на авторски надзор
Инвестиционното проектиране е дълъг и сложен процес, в който най – важното е контакта Архитект – Клиент . Ние винаги сме близо до нашите клиенти и съдействаме във всички етапи на проектирането – от първоначалното оформяне на планово задание до завъшващите детайли на вече построената сграда .  В зависимост от сложността на сградите , проектната документация се разработва в няколко етапа :
 • ПРЕДВАРИТЕЛНИ / ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ / ПРОУЧВАНИЯ
 • ОБЕМНО – УСТРОЙСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ
 • ИДЕЕН ПРОЕКТ
 • ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
 • РАБОТЕН ПРОЕКТ
 • ДЕТАЙЛИ
Към всеки от етапите на инвестиционното проектиране се изработват отделни части, които формират цялостния проект:
 • ЧАСТ АРХИТЕКТУРА
 • ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА
 • ЧАСТ ЕЛЕКТРО
 • ЧАСТ ВиК
 • ЧАСТ ОВК
 • ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
 • ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
 • ЧАСТ ПБЗ
 • ЧАСТ ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА
 • ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО
 • ЧАСТ ТЕХНОЛОГИЧНА
 • ЧАСТ КОЛИЧЕСТВЕНИ и СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ
Архитектурно Ателие „Архистик” работи с лицензирани инженери и специалисти по всички части – доказали своят професионализъм в инвестиционното проектиране. Нашите проекти са изработени качествено, в срок и съобразени с предоставения ни бюджет.

Относно цени за проектиране, моля свържете се с нас.

Архитектурно Ателие „Архистик” изработва проекти за цялата страна.