Архитектурно Ателие Архистик

Начало, развитие и философия

Архитектурно Ателие „Архистик“

В началото  Архитектурно Ателие Архистик е регистрирано с името „Олеков – Архитекти„ ООД. Ръководител на екипа е Архитект Петър Олеков, който основава фирмата през 2010 г. Ателието се явява като развитие и продължение на дейността на Архитектурно Бюро „ОЛВИ“ СД, наследявайки дългогодишната му практика в изработването на архитектурни проекти на високо ниво.
От началото на 2014 г. бюрото променя името си на Архитектурно Ателие „Архистик“ ООД с управители Архитект Георги Ангелов и Архитект Севастин Олеков. Поемайки управлението на фирмата, нашата мисия е да доразвием и обогатим дейността на ателието, както и да реализираме новите идеи, които ни вдъхновяват.

Дейност на ателието

Основната ни дейност развивана през годините е извършване на комплексно проектиране на различни по вид, функция и визия сгради, изработване на градоустройствени проекти и реконструкция на съществуващи сгради. Ние имаме опит в проектирането на офис сгради, хотелски комплекси, жилищни сгради – семейни и за колективно обитаване. Нашите проекти винаги са изработени с голям професионализъм, отговорност и качество, в срок и съобразени с бюджетната рамка на нашите клиенти.

Работна среда

Ателие Архистик работи със специалисти по всички части на инвестиционното проектиране. Нашите колеги са доказали своите професионални качества в годините на нашето сътрудничество. Всички инженери и сътрудници от екипа ни са с дългогодишен опит, познавайки нормативната база и работейки по най – съвременни методи в собствените си сфери.

Нашата философия

Ние знаем, че най – важното в процеса на проектиране е връзката Архитект – Клиент. Основната задача пред архитекта е да изработи проект, който удовлетворява напълно клиента. Тук е закодирано и най – голямото предизвикателство – да разбереш какво си представя инвеститора и за какво мечтае. Нашите клиенти са и наши приятели. Това е нещото, което ни отличава от другите и ни води винаги в правилна посока.